logotyp

Grundopit

Grundopit PS60 - malý a silný pomocník

https://youtu.be/8Q62H92O7uY

Grundopit - Technologie pro výstavbu domovních přípojek pomocí řízeného vrtání malou vrtnou soupravou

Řízená malá vrtná souprava Grundopit je často používaná při výstavbě domovních přípojek do délky 80 m. Před pokládkou vodovodního, nebo odpadního potrubí do DN 160 od domu k hlavnímu vedení, nebo naopak od kanalizační šachty k domu, je nutné ekonomicky zvážit volbu nejvhodnìjší varianty s ohledem na zastavěný nebo osázený prostor

Výstavba domovních přípojek bezvýkopovou metodou pomocí řízené vrtací soupravy GRUNDOPIT s příklepem

GRUNDOPIT je malářízená vrtací souprava s vodním výplachem a příklepemurčená pro pokládku inženýrských sítí ve středně těžkých a kamenitých zeminách. Je zejména vhodná pro zhotovování domovních přípojek, podvrty křižovatek, parkovišť a ostatních zpevněných ploch max. do vzdálenosti 50 metrů a max. do průměru 160 mm v závislosti na geologických podmínkách.

Vzhledem k tomu, že stroj je vybaven příklepem doporučujeme  použít meřící systém DigiTrak, tento zaručuje delší životnost sondy,vetší přesnost, zvláště při prostupech zdí do objektů.

Tato metoda umožňuje zavádění domovních přípojek přímo až do sklepa připojovaného objektu.


GRUNDOPIT je rychlá a efektivní bezvýkopová metoda budování domovních přípojek vody, plynu, el.proudu, telekomunikačnich kabelů a kanalizačních přípojek z PE.

Z malé startovací jámy (1,2 x 1 m) se nejprve provede pilotní řízený vrt Ø 55 mm až za obvodové zdivo objektu. Pilotní vrt se pak následně rozšíří a do takto připraveného vrtu se nakonec. Vyvrtání pilotního vrtu pro domovní přípojku vtáhne požadovaná chránička, případně vlastní produktovod.

Grundopit  S je specialní verzestroje, která umožňuje vrtání kanalizačních přípojek z PE přímo ze stávající kanalizační šachty. Výrobce těchto řízených vrtacích strojů je firma TRACTO-TECHNIK, GmbH

GRUNDOPIT – power s příklepem

Předností  GRUNDOPITU s příklepem je, že při vrtání ve tvrdých zeminách lze po nutnou dobu uvést v činnost příklep se vzduchovým výplachem a pak, po výměně vrtacího nástroje, vrtat dále obvyklým způsobem s vodním výplachem. Hammerbohrlanza pro příklepové vrtání se nezastaví ani před domovními základy.

HOME
 https://www.interglobal.cz/index.php?moduser=user&page=37

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign