logotyp
Login

Bezvýkopová obnova potrubí metodou Berstlining

Berstlining je ekologická, bezvýkopová metoda pro položení nového potrubí ve stejné trase. Rozlišujeme dynamickou a statickou metodu Berstliningu.

Dynamický Berstlining s Grundocrackem

Při dynamickém Berstliningu je trhací hlava upevněna na navijáku a protahována starým potrubímS dynamicky pracujícím trhacím zařízením Grundocrack, který se skládá z tažného lana, pneumaticky poháněného beranícího zařízení a rozšiřující trhací hlavy, se trhá staré vodovodní, kanalizační a plynové potrubí, které je zatlačováno do okolní zeminy. Přitom se zvětšuje původní trubní kanál a zároveň se současně zatahuje nového potrubí nebo chráničky se stejným nebo zvětšeným DN. Zatahované potrubí je většinou z HD-PE, PP nebo PE-X, jako krátké nebo dlouhé. Při dynamickém Berstliningu je trhací hlava upevněna na navijáku a protahována starým potrubím, které je trháno působením dynamické beranící energie. Tato technologie je výhodná v silně stlačitelných zeminách.

Statický Berstlining s Grundoburstem

Statický Berstlining s GrundoburstemPři statické Berstlining-metodě s Grundoburstem se z rámu zasouvá lehce spojitelné soutyčí (jenom zakleslé - ne sešroubované) skrz staré potrubí. Při zpětném tažení soutyčí se staré potrubí trhá trhací hlavou a potrubí z oceli a litiny se rozřezává řezacími rotačními dláty a přitom se zatahuje nové potrubí o stejném nebo větším průměru. Berstlining je možné provádět do DN 1000 a délky 300 m. S odpovídajícím Grundoburst vybavením je možné provádět trubní relining do DN 2000 a délky 1000 m.

Bezvýkopová výměna potrubí pomocí tlačně-vytahovací metody

Bezvýkopová výměna potrubí pomocí tlačně-vytahovací metodyS Grundoburst- rámem a s odpovídajícím příslušenstvím se může staré potrubí vytlačit/vytáhnout ze zeminy do šachty, kde se potrubí narazí na trhací trn, který potrubí roztrhá. S vytahováním starého potrubí se současně zatahuje nové potrubí.

Krátko- a dlouhotrubní obnova TIP-metodou (Tight in Pipe - natěsno v potrubí

Krátko- a dlouhotrubní obnova TIP-metodou (Tight in Pipe - natěsno v potrubíPři technologii TIP se krátké nebo dlouhé potrubí zatahuje do stávajícího potrubí od šachty k šachtě - těsně přiléhajíc na stěnu starého potrubí - s nepatrným příčným zmenšením průřezu. Také napojení domovních přípojek se provádí bezvýkopově.

Obnova potrubí - výměnnou metodou Grundopull

Obnova potrubí - výměnnou metodou GrundopullPro podzemní výměnu olověného potrubí, nebo také potrubí z umělé hmoty u domovních přípojek, byl vyvinut Berlínskými vodárnami ve spolupráci s firmou Tracto-Technik postup Grundopull. Na tažném laně je připevněna řezací a rozšiřovací hlava, která rozřezává staré potrubí a současně ho uvolňuje od okolní zeminy. Rozřezané potrubí z olova je vytaženo a nové potrubí (DN 20 - DN 50) je tažným lanem následně zataženo.
HOME
 https://www.interglobal.cz/index.php?moduser=user&page=37

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign