logotyp
Login

Metoda horizontálního vrtání s výplachem

Horizontální vrtání s výplachem - řízený vrtný systém Grundodrill

Horizontální vrtání s výplachem - řízený vrtný systém Grundodrillje jedinečný s příklepovým nástrojem - kladivem. 
Metoda řízeného horizontálního vrtání s výplachem umožňuje bezvýkopovou a ekologickou pokládku kabelů a potrubí: v dlouhých trasách, příčné podchody silnic, dálnic, kolejí a vodních překážek (řeky, jezera, atd.) od DN 40 až po DN 600 a délky přes 500 m. Vrtná souprava s tažnou a tlačnou silou od 40 do 200 kN vrtá v zemině třídy 3 - 5, s příklepovým nástrojem do třídy 6. Pilotní vrt je přesně provrtán při použití vrtné suspenze spolu s řídícím polohovým systémem a pak pomocí rozšiřovací hlavy při jednom či více postupech rozšířen. Při tom je vyvrtán otvor, který je pažen bentonitovou suspenzí. Při zpětném zatahování vrtných trubek je zatahováno potrubí z umělé hmoty (PE-HD, PE-X, PP, atd.), litiny, oceli nebo z vláknobetonu.

Technologie pro výstavbu domovních přípojek pomocí řízeného vrtání malou vrtnou soupravou Grundopit

pro výstavbu domovních přípojek pomocí řízeného vrtání malou vrtnou soupravou GrundopitŘízená malá vrtná souprava Grundopit je easto používaná poi výstavbi domovních poípojek do délky 70 m. Položení vodovodního nebo odpadního potrubí do DN 200 od domu k hlavnímu vedení, nebo naopak od kanalizaení šachty k domu, je nutné ekonomicky zvážit a vybrat nejvhodnijší variantu, která odpovídá zastavinému nebo osázenému prostoru.

HDD-Systémy: Horizontální řízené vrtání - velká vrtná souprava od Prime Drilling

Při velkoprofilovém vrtání se provádí řízeným vrtáním pilotní vrt výplachovou technologií, přitom prakticky ve všech třídách zemin se zatahuje ochranná trubka (chránička). Vrtná suspenze plní funkci pohonu vrtné hlavy, pažení vrtaného kanálu i výnosu odvrtaného a uvolněného materiálu. Po postupném rozšíření pilotního vrtu až na DN 1500 se pomocí (také vícenásobném) zpětného zatahování vrtného soutyčí s připojenou rozšiřovací hlavou zatahuje předpřipravené potrubí nebo ochranná trubka (chránička) z litiny, oceli nebo HD-PE (je možné zatahovat i více jak 1500 m). Zde se používají velké vrtné zařízení se sílami v tahu až 4000 kN.
HOME
 https://www.interglobal.cz/index.php?moduser=user&page=37

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign